ชนะเลิศอันดับ 1

2562
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐพงศ์ ทัดพัน
นางสาวดาวรุ่ง บัณฑิตศาสตร์
นางสาวปริญญาพร เก่าบางยาง
นางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุล
ชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่