รองชนะเลิศอันดับ 2

2562
การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 25
เด็กชายธนภัทร มานอก
เด็กชายพีรวิชญ์ กลั่นกล่อม
เด็กชายเจษฎาภรณ์ หวานทอง
นางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุล
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่
https://cksmis.chaikasemwit.ac.th/index.php?gf-download=2020%2F04%2F5.jpg&form-id=5&field-id=17&hash=4a9ebb0f277148e9f853d6170c1088c7a0e7e24a61ee534e0ff9da3372aaafdd