ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2562, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, นางสาวนรินทรา เดชครอบ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10, เขตพื้นที่,16/01/2020,https://cksmis.chaikasemwit.ac.th/index.php?gf-download=2020%2F05%2F90193636_552373272298104_4518749883988967424_n.jpg&form-id=6&field-id=7&hash=149446cf287378f570b988c52cee0745e89bac1569690e272fcc0b55d2c66725