นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

2563, นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ., นางสาววิมล รอดสุกา, สพม.10, เขตพื้นที่,30/09/2020,