เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และมีผลงานเป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่สถานศึกษา และองค์กรครู

2562, เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และมีผลงานเป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่สถานศึกษา และองค์กรครู, นางณัฐนรี แขวงโสภา, สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูอำเภอบางสะพาน, เขตพื้นที่,16/01/2020,https://cksmis.chaikasemwit.ac.th/index.php?gf-download=2020%2F04%2F%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0-62.jpg&form-id=6&field-id=7&hash=1e1c8c45f274ab52bae4d704fc06aaf37299975aaa4a2c87ff35dd30c697bd59