ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ

2563, ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ, นางสาววิมล รอดสุกา, กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม, เขตพื้นที่,14/02/2021,