ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ

2563, ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯทำนองสรภัญญะ, นางสาววิมล รอดสุกา, กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม, ภาค,21/03/2021,