ได้เป็นครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการบรรยายธรรมนักเรียน

2563, ได้เป็นครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการบรรยายธรรมนักเรียน, นางสาววิมล รอดสุกา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เขตพื้นที่,04/03/2021,