โครงการสุดยอดภาษาไทย เก๋ไก๋ เที่ยว ไทย เท่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

2562
หอศิลป์พุทธะ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันเสริมศึกษา และทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายเฉลิมศักดิ์ ลาภส่งผล
23/07/2019
เขตพื้นที่